Úpravy strojů

Nabízíme služby v oblasti odstraňování nedostatků zjištěných při:

 

Posouzení shody (ověření bezpečnosti) stanovených výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 90/2016 Sb., relevantních prováděcích nařízení vlády k uvedeným zákonům, přímo použitelných předpisů EU a relevantních technických norem ověření technické způsobilosti samojízdných, přípojných a nesených pracovních strojů (zvláštních vozidel kategorie SS, R, S, SN a Z) pro schválení technické způsobilosti podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 341/2014 Sb.

Hodnocení rizik strojních zařízení, výrobních hal, dílen, opraven, servisů nebo skladových prostorů podle platných právních a ostatních předpisů ČR a přímo použitelných předpisů EU.

 

Certifikaci – ověření bezpečnosti strojních zařízení a pracovišť v provozu podle platných právních a ostatních předpisů ČR a přímo použitelných předpisů EU.

 

Podle požadavků zadavatele:

 

Navrhujeme úpravy zjištěných nedostatků na strojním zařízení (pracovišti) pro zajištění bezpečného provozu.

Provádíme odstraňování zjištěných nedostatků na strojním zařízení (úpravy přístupových komunikací a pracovních plošin, úpravy ochranných krytů, doplnění (přemístění) vnějšího osvětlení včetně elektroinstalace, označení nebezpečných míst bezpečnostními značkami a pokyny, označení ovládačů, apod.).

Zhotovujeme konstrukční dokumentaci úprav provedených na strojním zařízení.

 Navrhujeme a odůvodňujeme výjimky z technických podmínek podle

vyhlášky č. 341/2014 Sb.

Úpravy strojů - ukázka 1

Rampa pro osvětlení návěsného oboustranného pluhu Vari Flex EVL 81080 H pro PEKASS