Schválení technické způsobilosti

Provádíme ověření technické způsobilosti zvláštních motorových, přípojných a nesených strojů pro typové schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích MD ČR podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zajišťujeme znaleckou činnost v oblasti technické způsobilosti zvláštních vozidel k provozu na pozemních komunikacích.

 

Pro domácí i zahraniční výrobce a dovozce zemědělské, lesnické, komunální, stavební a zemní techniky nabízíme ověření shody přípojných vozidel kategorie R, výměnných tažených zařízení kategorie S, samojízdných pracovních strojů podkategorie SS, nesených pracovních strojů podkategorie SN a ostatních vozidel kategorie Z podle

zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a přímo použitelných předpisů EU (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly, ve znění Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 ze dne 19. září 2014, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 a Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1788 ze dne 14. července 2016).

Námi vypracovaný technický protokol „Ověření shody vlastností zvláštního vozidla“ je podkladem pro typové schválení technické způsobilosti pro provoz na pozemních komunikacích MD ČR. Navrhujeme a odůvodňujeme výjimky z technických podmínek.

Technický protokol „Ověření shody vlastností zvláštního vozidla“ může být rovněž podkladem pro schválení technické způsobilosti nebo pro změnu schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného zvláštního vozidla k provozu na pozemních komunikacích obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

Podle požadavků zadavatele provádíme úpravy zjištěných nedostatků na stroji a

popř. i zhotovujeme konstrukční dokumentaci úprav. Připravujeme veškerou dokumentaci pro schválení technické způsobilosti. Zajišťujeme bezplatnou poradenskou službu v oblasti schvalování technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích.

Technická způsobilost

- ukázka 3

Technická způsobilost

- ukázka 2

Technická způsobilost

- ukázka 1

Sněžná rolba Prinoth Husky