Služby BOZP

Postaráme se o vše, co souvisí s bezpečností 

a ochranou zdraví při práci. 

POSOUZENÍ SHODY

Ověření bezpečnosti strojních zařízení při jejich dodávání na trh a do provozu.

CERTIFIKACE

Ověření bezpečnosti strojních zařízení v provozu.

MPBP

Místní provozní bezpečnostní předpisy pro zajištění bezpečného provozu zařízení, strojů, vozidel, technologických celků a pracovišť.

ÚPRAVY STROJŮ

Kvalifikované úpravy strojů a zařízení pro zajištění bezpečného provozu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Zhotovení návodů k použití pro zařízení, stroje, vozidla a technologické celky.

PŘÍRUČKY BOZP

Zhotovení dokumentace pro řídící pracovníky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

SMĚRNICE BOZP

Zhotovení dokumentace pro zaměstnavatele ke splnění požadavků zákoníku práce.

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

Komplexní servis v oblasti bezpečnostního značení pro zajištění bezpečného provozu.

SCHVÁLENÍ TYPU

Ověření technické způsobilosti zvláštních vozidel pro provoz na pozemních komunikacích pro účely schválení typu nebo změny schválení.

POSOUZENÍ RIZIK

Analýza a hodnocení rizik pracovního prostředí a strojních zařízení.

PŘÍRUČKA KVALITY

Management kvality (jakosti) podle ISO 9001:2015 pro firmy a organizace.

PASPORTY TLAKOVÝCH NÁDOB

Zhotovení pasportů vyhrazených tlakových zařízení.

VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ

Posouzení zařízení a prostředí s nebezpečnou výbušnou atmosférou.

HAVARIJNÍ PLÁNOVANÍ

Zhotovení dokumentace pro havarijní plánování technologických celků.

METROLOGICKÝ ŘÁD

Zhotovení metrologického řádu pro certifikaci podle ISO 9001 nebo pro příručku kvality.

PLÁNY REVIZÍ A KONTROL

Zhotovení plánů revizí a kontrol zařízení, strojů, vozidel a technologických celků.

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Posouzení shody aktivních zdravotnických prostředků (např. elektrického vozíku).

images_edited_edited_edited.jpg

PORADENSTVÍ

Konzultace a odborná podpora v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.