Příručky kvality

Vypracujeme příručku kvality (jakosti) podle nových norem ČSN EN ISO 9000:2016,
ČSN EN ISO 9001:2016 a platných souvisejících technických norem. Tato příručka kvality je vypracována jako vnitřní předpis zaměstnavatele

podle § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Úspěšné vedení a fungování firmy (organizace) vyžaduje, aby byla vedena a řízena systematickým a transparentním způsobem. Úspěch může být výsledkem zavádění a udržování takového systému managementu, jehož cílem je neustálé zlepšování výkonnosti firmy (organizace), a to na základě potřeb zainteresovaných stran. Řízení firmy (organizace) zahrnuje management kvality společně s dalšími disciplínami managementu.

Příručka kvality - ukázka

  • Facebook Social Icon

© 2020 SKOPAL s.r.o.

SKOPAL

Technická zkušebna