Příručky BOZP

Příručky praktického rádce pro zaměstnavatele a řídicí pracovníky pro různá odvětví hospodářství.

 

Ve snaze napomoci podnikatelským subjektům, které se zabývají zemědělskou, lesnickou, komunální, stavební, zemní, výrobní, servisní a opravárenskou činností, jsme vypracovali a průběžně aktualizujeme příručky pro různá odvětví hospodářství a různé typy činností. Každá příručka je vypracována k datu zadání požadavku zákazníka a v den vydání obsahuje platné právní a ostatní předpisy (včetně změn, oprav a novelizací). Novelizace již vydané příručky je prováděna podle požadavků zákazníka.

 

Uvedené příručky přináší nový pohled na plnění povinností zaměstnavatele a zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Příručky mají ve srovnání s publikacemi tohoto druhu následující přednosti:

 

Obsahují důležité konkrétní požadavky na zaměstnavatele a zaměstnance a nejsou pouhým výčtem odkazů na předpisy.

Jsou aktualizovány vždy k datu vydání podle zadání zakázky.

Rychlá orientace vlivem uspořádání, které je provedeno podle jednotlivých rizikových činností.

 

Jednotlivé oblasti mohou být operativně doplněny o hlubší analýzu podle požadavků zákazníka.

Příručka BOZP

- ukázka 3

Příručka BOZP

- ukázka 2

Příručka BOZP

- ukázka 1