PASPORTY TLAKOVÝCH NÁDOB

 

 

Ve snaze napomoci podnikatelským subjektům, které se zabývají výrobou, montáží nebo dodávkou vyhrazených tlakových zařízení, nabízíme zhotovení pasportů vyhrazených tlakových zařízení.

Zhotovujeme pasporty vyhrazených tlakových zařízení, které jsou v souladu s platnými právními a ostatními předpisy ČR. Námi zhotovené pasporty vyhrazených tlakových zařízení splňují požadavky stanovené ČSN 69 0010-7-2:1993 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení. Část 7.2: Pasport.

Ukázka naší práce: