MPBP

 

Ve snaze napomoci podnikatelským subjektům, které se zabývají zemědělskou, lesnickou, komunální, stavební, zemní, výrobní, servisní či opravárenskou činností, nabízíme vypracování místních provozních bezpečnostních předpisů (MPBP) - pracovních technologických postupů pro bezpečné používání různých typů strojů a zařízení podle platných právních a ostatních předpisů ČR.

MPBP zahrnují oblast bezpečnosti práce, ochrany zdraví, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Jsme schopni vypracovat MPBP pro různé typy zemědělských strojů, komunálních strojů, lesnických strojů, stavebních a zemních strojů, obráběcích a tvářecích strojů, výrobních linek, balících linek práškových detergentů, tiskových strojů, komplexních technologických celků atd.

Ukázka naší práce: