Dokumentace pro havarijní plánování

Ve snaze napomoci podnikatelským subjektům, které se zabývají výstavbou, modernizací, rekonstrukcí nebo provozem složitých a nebezpečných technologických celků, nabízíme zhotovení dokumentace pro havarijní plánování.

Zhotovujeme dokumentaci pro havarijní plánování, která je v souladu s platnými právními a ostatními předpisy ČR.

Námi zhotovená dokumentace pro havarijní plánování splňuje požadavky stanovené zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi.

Havarijní plánování - ukázka 1

Havarijní plánování - ukázka 2