V oblasti bezpečnosti pracuji 27 let. Vystudoval jsem technické inženýrství. Poté jsem pracoval 3 roky ve Státní zkušebně zemědělských, potravinářských a lesnických strojů Brno. V roce 1991 jsem založil firmu pro oblast bezpečnosti. Od roku 2012 jsem soudní znalec v oboru bezpečnost práce.

Dne 5.6 2018 jsme získal pověření od MD ČR k provozu technické zkušebny pro schvalování technické způsobilosti zvláštních vozidel k provozu na pozemních komunikacích.

Spolupracuji s řadou firem a organizací jako např. Procter & Gamble Rakona, s. r. o; Nuvia, a. s.; Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., Ostrava; Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava; Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.; atd.

Nabízím poradenské služby a odborné konzultace v oblasti realizace bezpečnostních opatření před katastrofami (přírodními, meteorologickými, geologickými, průmyslovými, dopravními a ostatními katastrofami a výpadkem energetické sítě).

Dále nabízím služby bezpečnostního poradce při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v oblastech:

 

 Bezpečnostní poradenství

Máte zájem o odborný názor,

analýzu či poradenství v oblasti bezpečnosti?